Việt Nam – Ukraine: gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Phóng sự ảnh Xem tiếp