Bạn bè Cuba kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 lịch sử của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp