Bạn bè Nga khẳng định uy tín của Việt Nam trên thế giới ngày càng tăng

Phóng sự ảnh Xem tiếp