Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Ngày hội chính trị đặc sắc

Phóng sự ảnh Xem tiếp