Campuchia cử đoàn đại biểu dự kỷ niệm 40 năm ngày 30/4

Phóng sự ảnh Xem tiếp