Chất lượng sống và dự án PCPNN phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề được cử tri tại TP. Hồ Chí Minh quan tâm

Phóng sự ảnh Xem tiếp