"Chiến thắng 30/4 là sự kiện có ý nghĩa to lớn với nhân dân Cuba"

Phóng sự ảnh Xem tiếp