Chủ tịch Quốc hội: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử

Phóng sự ảnh Xem tiếp