Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc tế năm 2023 sẽ diễn ra ở Lào Cai

Phóng sự ảnh Xem tiếp