Đại biểu quốc tế ấn tượng vai trò chủ nhà Đại hội hòa bình lần 22 của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp