Đại biểu quốc tế bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp