Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới: Mỗi người dân là 1 sứ giả hòa bình

Phóng sự ảnh Xem tiếp