Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ III

Phóng sự ảnh Xem tiếp