Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Liên hiệp sắp diễn ra

Phóng sự ảnh Xem tiếp