• Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

  Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

  28/09/2015

  (Vietpeace) Việt Nam – Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông. Trải qua các thăng trầm lịch sử, mối tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đích thân xây dựng và vun đắp luôn là dòng chảy chính, đáp ứng nguyện vọng thiết tha cũng như lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.

 • Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

  Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

  28/09/2015

  Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga được thành lập ngày 19/12/1994. Kế thừa và tiếp nối truyền thống của Hội hữu nghị Việt - Xô, Hội đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, mở rộng về quy mô nội dung hoạt động, đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

 • Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Hội Việt-Mỹ

  Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Hội Việt-Mỹ

  28/09/2015

  (Vietpeace) Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020, của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ là một trong những tập thể điển hình tiên tiến được vinh danh do có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác đối ngoại nhân dân.

 • Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang

  Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang

  28/09/2015

  (Vietpeace) Để trở thành một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang luôn xác định công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân nói chung theo phương châm “chủ động vận động, quản lý tốt hoạt động và nâng cao hiệu quả viện trợ”.

 • Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng

  Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng

  25/09/2015

  (Vietpeace) Kể từ ngày thành lập (28/6/1993) đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng đã từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hải phòng, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác của thành phố Hải Phòng với các nước.

Phóng sự ảnh Xem tiếp