Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam - Campuchia thăm và làm việc tại Bình Dương

Phóng sự ảnh Xem tiếp