Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang

Phóng sự ảnh Xem tiếp