Dư âm cảm xúc Chiến thắng 30/4 trong lòng kiều bào tại Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp