Gặp gỡ hữu nghị giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp