Hồ Chí Minh với những dự báo thắng lợi cuối cùng của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp