Hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 11 với nhiều nội dung quan trọng

Phóng sự ảnh Xem tiếp