Hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trên cả nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp