Hoạt động của Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp