Hoạt động của đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ tại Đà Nẵng

Phóng sự ảnh Xem tiếp