Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức khi nào, bao gồm các nội dung gì?

Phóng sự ảnh Xem tiếp