Huyện đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu

Phóng sự ảnh Xem tiếp