Khai mạc Đại hội Quốc tế ngữ châu Á – châu Đại Dương lần thứ 9

Phóng sự ảnh Xem tiếp