Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 9

Phóng sự ảnh Xem tiếp