Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ấn Độ lần thứ VI.

Phóng sự ảnh Xem tiếp