Khánh thành Nhà kỷ niệm Hồ Chí Minh tại Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp