Kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Xri Lan-ca

Phóng sự ảnh Xem tiếp