Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào gửi điện mừng nhân kỳ niệm 30/4

Phóng sự ảnh Xem tiếp