Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chiêu đãi đại biểu quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4

Phóng sự ảnh Xem tiếp