Lãnh đạo thành phố Sùng Tả tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp dự chương trình “Du lịch Đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ”

Phóng sự ảnh Xem tiếp