Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn tiếp đoàn đại biểu Việt Nam - Thái Lan - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp