Lễ trao giải Cuộc thi ảnh và triển lãm "Quan hệ Việt - Mỹ và nước Mỹ”

Phóng sự ảnh Xem tiếp