Liên hiệp Hữu nghị An Giang: Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp