Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chiêu đãi đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế ngữ châu Á – châu Đại Dương lần thứ 9

Phóng sự ảnh Xem tiếp