Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp