Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia

Phóng sự ảnh Xem tiếp