Một số hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp