Nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam kỷ niệm ngày 30/4 ở Mexico

Phóng sự ảnh Xem tiếp