Những khoảnh khắc đẹp nhất trong 9 kỳ Liên hoan Việt Nam - Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp