Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 7/1/1979

Phóng sự ảnh Xem tiếp