Phát huy tình đoàn kết quốc tế từ những năm tháng chiến tranh

Phóng sự ảnh Xem tiếp