Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại biểu quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp