Quan hệ hợp tác nhân dân Việt-Mỹ ngày càng đi vào thực chất

Phóng sự ảnh Xem tiếp