Romesh Chandra- Chiến sĩ Hòa bình quốc tế tiên phong trong phong trào đòi hoà bình, công lý đối với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp