Shimla - thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp