Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền chính trị

Phóng sự ảnh Xem tiếp